Varför hypen med OKR?

Jag tror att OKRs (Objectives and Key Results) kan bli en avgörande del av lösningen på hur vi kan driva och accelerera ständig transformation av våra företag och låta dem framgångsrikt ta sig an en utmanande framtid. En framtid som jag och många med mig tror kommer att ställa höga krav på företagens förmåga att vara väldigt uppmärksamma, följsamma och förändringsbara.

 

”…driva och accelerera ständig transformation”

 

Varför jag tror OKRs kommer att vara så avgörande har egentligen inte så mycket med VAD de är. Det jag däremot ser som väldigt avgörande i detta sammanhang är VARFÖR man använder och HUR man tillämpar dem. Vad de representerar är nämligen inget nytt egentligen. Målstyrning av verksamhet, med mätetal för uppföljning och indikation på hur man presterar på olika nivåer har egentligen många decenniers användande på nacken. Ramverk och grundtanke har funnits länge. Ingen anledning till hype för den sakens skull alltså.

Det som håller på att ske är en förändring när det gäller varför man använder ett målstyrningsramverk vilket i sin tur påverkar hur man väljer att tillämpa det. Det som traditionellt uppfattats som ett sätt att definiera och kommunicera ledningens målsättningar på ett logiskt och tydligt sätt, blir alltmer ett sätt att förhålla sig till osäkerhet och bygga in ett ständigt lärande för att bemöta en snabbt föränderlig omvärld. För detta finns all anledning till en OKR hype!

 

”…ett sätt att förhålla sig till osäkerhet och bygga in ett ständigt lärande för att bemöta en snabbt föränderlig omvärld”

 

För det som har hänt är att vi börjar bygga på oss erfarenheter och verklighetsskildringar från stora och framgångsrika företag runt om i världen som antingen växt från nystartade till etablerade framgångssagor i raketfart, eller stora etablerade företag som förändrat sin verksamhetsstyrning i grunden och därmed (än så länge) kunnat bemöta en ny affärsera med framgång.

Gemensamt för dessa företag är att de effektivt och mycket framgångsrikt tillämpat OKR eller jämförbara ramverk för målstyrning för att navigera och agera lättrörligt under osäkerhet. För många av de nystartade, ofta digitala, företag som accelererat till framgång så snabbt, har det varit naturligt att möta och navigera i osäkerhet på detta sätt. Att prova sig fram genom att hela tiden testa sina mest ambitiösa antaganden om hur de kan göra skillnad och erbjuda kundvärde.

 

”…naturligt att möta och navigera i osäkerhet på detta sätt”

 

Så vad OKRs egentligen är och erbjuder världens alla framgångshungriga och förändringsbenägna företag nu, är en erfarenhetsbank, en uppsättning ”best practices”, skildringar och recept för hur ett målramverk kan användas effektivt och med framgång i den nya tidens affärsklimat. Hur man genom ett starkt syfte och höga ambitioner som grund och drivkraft för sin verksamhet och ett lika starkt fokus på kundvärde som ledstjärna, kan bygga in ett ständigt lärande i en väldigt dynamisk målsättningsprocess.

 

”…ett starkt syfte och höga ambitioner som grund och drivkraft för sin verksamhet och ett lika starkt fokus på kundvärde som ledstjärna…”

 

OKRs rätt tillämpade bör enligt min mening få genomslag på företagets ledarskap och kultur genom att de skapar förutsättningar för och aktivt främjar några mycket åtråvärda organisatoriska beteenden och förmågor. Vi behöver definitivt vara väl rustade med dessa för att framgångsrikt kunna driva och accelerera det moderna företaget genom ständig transformation.

Mer konkret om vilka beteenden och förmågor detta handlar om kommer jag att skriva lite om härnäst. Men jag kan avslöja att det handlar om en hel del mer eller mindre outhärdlig företagsjargong och buzzwords, men med det tillägget att de äntligen får en konkret mening, ett innehåll och en faktisk tillämpning…

UPPDATERAT: Läs även Att se är att tro och vi blir vad vi mäter – OKRs och ledarskap, Del 1 och Poesi och hantverk – OKRs och ledarskap, Del 2.

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *