OKRs ABC – Del 4: Ambitiösa mål – att tänja på gränserna för egen erfarenhet, givna ramar och nuvarande förmåga

Fortsätter min serie i grundläggande OKRs kunskap med en utmaning! – Att uppmana er att våga vara ambitiösare, våga få större genomslag i er omvärld, våga göra större skillnad! 🙂

En absolut avgörande egenskap i OKRs filosofi är att trigga och locka fram det lilla extra. Genom att locka fram modet att göra det (det lilla extra) i själva målsättandet, triggar man också fram det i det faktiska arbetet mot att uppnå de mål man sätter. Man höjer insatsen i båda momenten. När man sedan så småningom märker att det faktiskt får ett genomslag, växer som ett resultat av detta både individ, team och därmed företag litegrann i rocken. På mer än ett sätt. Mod. Råg i ryggen. Lärande. Ambition. Effekt. Tillväxt.

Man vill att varje team ska utmana sig själva, och med frihet under ansvar locka fram det där lilla extra som gör att de överträffar vad de själva och andra kanske trodde var möjligt. Men i denna processen vill man även att utmaningen och ambitionsgraden ska trigga team att söka nya vägar, att utforska och göra saker på sätt som de kanske inte hade gjort annars.

Det är viktigt att vi eftersträvar att höja ambitionsnivån för målen vi sätter för att vår styrning framåt och uppåt ska fungera så effektivt som möjligt. Att vi triggar viljan och tron på att vi kan få större genomslag och göra större skillnad. Vi skall alltså sätta mål där vi når en större (önskad) effekt om de uppfylls.

Det finns ett etablerat engelskt uttryck för sådana ambitiösa mål som sammanfattar denna egenskap väldigt målande; ”stretch goals”. Och med översättningen av detta uttryck men även med hur vi använder det svengelska uttrycket ”stretcha” i svenskt talspråk i åtanke, framträder denna målande egenskap mycket tydligt. Vi ska tänja på gränser och vår nuvarande förmåga för att komma uppåt och framåt. Och genom att ”stretcha” kan vi träna fram denna förmåga genom aktivt utförande. 

Felipe Castro, en personlig favorit inom OKR området och som har skrivit många väldigt bra och träffande saker om OKRs och hur vi bör agera som moderna agila företag, gör i den andan en målande beskrivning av hur vi aktivt tränar fram denna förmåga genom liknelsen med när vi ”stretchar” våra muskler för ökad rörlighet och förmåga (fritt översatt):

”Stretchning analogin

Låt oss tänka på stretchningens egenskaper:

➔ Medan du stretchar känns det okomfortabelt, även lite smärtsamt. Stretching tar dig ur din komfortzon

➔ Stretchning kan vara okomfortabelt när du gör det, men det gör att du mår bra efteråt;

➔ Hela tanken att stretcha är att försöka nå en plats som du vet att du inte kan nå. Du måste fortsätta försöka nå dina fötter trots att du vet att du inte kan;

➔ Efter att du stretchat regelbundet börjar du nå längre än du kunnat om du inte hade stretchat. Du kan fortfarande inte nå dina fötter, men nu kan du nå platser som du inte kunde nå tidigare

➔ Även om stretchning är meningen att kännas obekvämt bör du inte sträcka dig / en muskel. Du bör inte försöka gå så långt att du skadar dig. Du kan försöka vara som Jean Claude Van Damme, men låt det ta sin tid.

Hur detta gäller för sättande av mål?

När du tänker på denna analogi kan du säga att stretch mål är mål som:

➔ Tar dig ur din komfortzon;

➔ Gör att du ger dig efter mål som du tror att du inte kan nå (åtminstone inte än).

➔ Får dig att uppnå saker du inte kunde göra tidigare;

➔ Bör vara svårt men inte så svårt att de skadar (eller demotiverar) dig.”

Tex Google har några riktlinjer för hur de triggar ambitionsnivån i deras målsättnings- och måluppfyllelseprocess. En form av poängsystem där man sätter poäng på ambitionsnivån för varje mål.

Skalan för ambitiösa mål brukar läggas på 0.7 – 1.0, där 0.7 är ”moonshots” (vi är ändå rätt nöjda om vi ”bara” når upp till 70%) och 1.0 är mer ”roofshots” (vi bör nå upp till målet för att bli nöjda, även om det kommer att kräva mycket av oss) ämnade för saker som är mer verksamhetskritiska och därför bör eftersträvas att uppfyllas i sin helhet.

Man eftersträvar en bra mix av moon- och roofshots i verksamheten, något som nog varje företag får hitta en bra nivå på genom att testa sig fram själva. Poängen är att samla på sig modet att våga utmana sig själv och börja sätta ambitiösare mål, våga vilja göra lite större skillnad. Både inom och utanför företagets egna väggar. Att börja så smått och testa sig fram är ingen dum idé, bara man börjar… 

Så, jag avslutar med att upprepa min uppmaning…

–      Våga (vilja) få genomslag, våga (vilja) göra skillnad!

…men först måste ni vilja våga…

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *