KASAM genom A-B-C-D med OKRs – Akronymhysteri med ett budskap och en mening…

Jag tror att vi behöver lägga mer vikt vid att skapa och erbjuda sammanhang i vår arbetsvardag. För oss själva och för vår omgivning. Att känna sig delaktig i ett begripligt sammanhang ger meningsfullhet i arbetet – en enligt min mening tydlig (och allvarlig) bristvara för många idag.

Att arbeta målmedvetet med denna kontextuella förståelse och förankring blir än mer betydelsefullt i en miljö och omvärld som blir allt mer osäker och komplex. Richard Branson har ett träffsäkert företagar- och affärsmantra som han lever efter och som är som handen i handsken i detta sammanhanget (liksom för alla delar som ryms därunder, t ex ”innovation”): ABCD – Always-Be-Connecting-the-Dots.

Jag har så många gånger suttit tillsammans med produktteam som i andan av ”kunden i centrum” och medföljande ”lyssna på kunden” slogans virvlande runt omkring sig, engagerat fått påbörja resan att nyfiket fokusera på kunden, kundresan och vad som är verkligen utgör värde i kundens ögon. Bara för att med tiden tappa nyvunnet men fragilt engagemang när omgivningen inte kan ta emot eller värdera denna högst värdefulla kunskap (för att inte säga investerat engagemang) de bygger på sig.

…fått påbörja resan att nyfiket fokusera på kunden…[bara för att] tappa nyvunnet men fragilt engagemang när omgivningen inte kan ta emot eller värdera denna högst värdefulla kunskap (för att inte säga investerat engagemang) de bygger på sig.

Incitamentet att fortsätta finns helt enkelt inte där när det visar sig att det inte passar in i det maskineri som avgör framsteg och framgång. Det går inte att översätta teamets framsteg i arbetet med någon måttstock i nästa led, i verksamhetsledningens värderings- eller framgångskriterier. Man kan inte heller söka konkret riktning eller meningsfulla råd i ledningens direktiv eller kravställning.

Det går inte att översätta teamets framsteg i arbetet med någon måttstock i nästa led…

Man tvingas famla lite i blindo, och det är inte mer än naturligt att man under de förutsättningarna så småningom faller tillbaka i mer välkända, komfortabla hjulspår igen. Att man återgår till att vara den där kuggen som har sin givna plats i det befintliga maskineriet och med det bättre kan passa in arbete och resultat i befintligt rapportformat och given rapporteringscykel.

Propaganda och lösa uppmaningar och intentioner som ” – vi ska bli mer kundcentrerade” eller ” – kunden är alltid nummer 1” tappar med tiden sin mening och blir inte annat än utspädda floskler. För att bli trovärdigt behöver ord gå över i konkret handling, och ledarskapet behöver göra det de är där för; – att leda vägen fram. Ledarens primära uppgift i en modern, lärande organisation är att ge allt tänkbart stöd till arbetet med ”Connecting the dots”, inte minst genom att själva ”walk the talk”.

Det finns en sak som måste till för att bryta ett sådant tapp av engagemang och vägen mot i slutändan känsla av hopp- och meningslöshet som skapandet av detta sammanhangsgap i relationen mellan medarbetare och kund, mellan människa och arbete, riskerar att resultera i.

Det är en tydlig omvärdering och med det omdefiniering av ”definition of done” (DoD, härligt att snubbla över ännu en akronym!) till något som inbegriper faktiskt upplevt värde från slutmottagaren. Och med det måttstockar och växlingskurser för uppsatta mål och uppnådda effekter växlat eller omvandlat till mått på framsteg och framgång för både individer och team i den löpande verksamheten.

Innan vi får in detta som en naturlig återkopplingspunkt för ständigt lärande och som sådan genomsyrar och driver verksamheten framåt kommer vi att förbli hopplöst långsamma, för sent ute och ha väldiga problem med att skapa mening, sammanhang och med det engagemang för/från våra medarbetare (och kunder – det ena ger det andra).

Jag har också varit med om när förutsättningarna är det omvända. Jag har fått uppleva engagemanget, nyfikenheten och uthålligheten när team och kollegor fått plattform och mandat (läs: vettiga förutsättningar) att utforska kundengagemang och kundvärden.

För att sedan tillsammans med ledningen skapa förutsättningar för och placera in dessa på ett effektivt sätt i verksamhetens bygg- och leveransmaskineri (produktutveckling). Ett engagemang och en uthållighet skapade av upplevelsen av meningsfullt arbete.

…fått uppleva engagemanget, nyfikenheten och uthålligheten när team och kollegor…tillsammans med ledningen skapa förutsättningar för och placera in [utforskade kundengagemang och kundvärden] på ett effektivt sätt i verksamhetens bygg- och leveransmaskineri

Jag har med andra ord sett exempel på ”KASAM” (KänslaAvSAMmangang)  i full blom i verkligheten. Och jisses vad det blommar! Ingenting i min professionella vardag går upp mot de gånger, visserligen alldeles för få men ack så värdefulla, jag fått se och vara med om när denna praktfulla flora blommar.

*Glöden* i kollegors ögon när polletter trillar ner och kunden (äntligen…) verkligen känns ”levande” för dem på riktigt. Resultatet av arbetet man varit med om att skapa får liv genom att man ser hur det används och uppskattas av den det är skapat för. Denna upplevelsen är… – ren magi!

Glöden i kollegors ögon när polletter trillar ner och kunden (äntligen…) verkligen känns ”levande” för dem på riktigt.

Jag kan inte nog trycka på det – för att kunna skapa och erbjuda sammanhang måste vi bli bättre på att skapa och underhålla en väldigt levande valutaväxling;

  • en greppbar och meningsfull definition av och översättning till värden,
  • i verksamhetens alla led
  • baserat på de faktiska effekter och resultat verksamheten finns till för att skapa – för kund och organisation.

Med andra ord; A-B-C-D – Always-Be-Connecting-the-Dots!

Med det kommer ledningens fina ord och visioner att få en väl utstakad bana raka vägen från deras välsmorda stämband och tjusiga slide decks till tydliga definitioner och målsättningar som riktlinjer och stöd för medarbetare i alla led att förhålla sig till i sitt arbete.

…ledningens fina ord och visioner [får] en väl utstakad bana raka vägen från deras stämband och tjusiga slide decks till tydliga definitioner och målsättningar… att förhålla sig till i sitt arbete.

För att slutligen översättas i konkreta arbetsaktiviteter som nu till skillnad från tidigare innebär att de som utför arbetet kan få chansen att känna sig delaktiga i ett sammanhang som de förstår och kan bidra till och påverka. De får möjligheten att uppleva arbetet som meningsfullt (KASAM).


Jag tror det börjar bli uppenbart vart jag är på väg in för landning… Bästa vägen dit går enligt min mening genom OKRs (Objectives and Key Results, eller motsvarande, vi har haft liknande tanke- och arbetssätt tidigare men kanske inte benämnt det med just denna akronymen). Målstyrningsramverket som är så mycket mer än bara det.

Jag har yrkesmässigt befunnit mig i gränslandet mellan teknik och människa, mellan företag och marknad, mellan produkt och kundnytta, i 20+ års tid, och jag har inte sett eller upplevt ett bättre sätt att införliva resultat- eller effektdriven produktutveckling. En ”på riktigt” agil dito.

Troligen för att det med ett så enkelt format i botten, knyter samman och ihop (A-B-C-D) dialog, målsättningar och aktiviteter runt just den nytta, det värde, den effekt (och inte minst den mottagare) verksamheten existerar för att skapa (till).

Att driva sin verksamhet mot vissa resultat eller effekter med just kundnytta eller kundvärde som ledstjärna, är precis vad en bra tillämpning av OKRs siktar på med sin mät- och uppföljbarhet genom upprättandet av värdebaserade nyckelresultat (Key Results).

…som ett ramverk runt ett öppet fönster rakt in i kundens/mottagarens relation med din verksamhet.

Det blir rätt använt som ett ramverk runt ett öppet fönster rakt in i kundens/mottagarens relation med din verksamhet. Med det som möjlighetsfönster, blir det sedan upp till er att skapa KASAM* i arbetet för såväl medarbetare som kunder genom att A-B-C-D** med hjälp av OKRs***.

Äh, vi slänger in BML° och LOC°° också bara för sakens skull… De ligger ju ändå och gömmer sig lite mellan raderna.


”Skapa KASAM genom A-B-C-D med OKRs och med en släng av BML och LOC mellan raderna” (där kan vi prata akronymhysteri…men som faktiskt rymmer en röd tråd, en viktig tanke, en konkret mening…)

* KänslaAvSAManhang (engelska: Sense Of Coherence, SOC)

** Always-Be-Connecting-the-Dots

*** Objective and Key Results

° Build Measure Learn (Lean Startup)

°° Locus Of Control

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *