Många bäckar små… Några tankar om stora och små beslut.

…och vad det hela mynnar ut i

Allting i vår privata och professionella vardag handlar till syvende och sist och i någon mån om beslut. Vägval i stort och smått som påverkar oss, den omvärld vi lever i och den roll vi har och får i denna omvärld. Utan dessa ständiga vägval skulle vi stå stilla samtidigt som vår omvärld fortsätter att röra på sig. Vårt avtryck i denna värld skulle då bli minimalt, i bästa fall enbart inpräntat av avtrycket vårt stillastående stampande på en och samma plats avger. Men även det är ett val, ett beslut. Att välja att stå stilla i båten, alltså. Ibland, inte ofta och alltmer sällan om vi ska vara riktigt ärliga mot oss själva, är det också ett bra val, ett bra beslut.

Vägen mot ett lättrörligt (agilt), effektivt och framgångsrikt värdeskapande och därmed dito företagande, går genom att bygga och driva sin verksamhet på en närmast oändlig serie av mer eller mindre bra beslut. Så bra beslut som möjligt. Kan tyckas självklart, men att kunna se på det väldigt dedikerat ur detta perspektiv blir allt mer avgörande när världen runt omkring oss nu dessutom rör på sig allt snabbare och med tvärare kast. Att medvetet arbeta för att höja kvalitén på våra små och stora enskilda beslut så mycket som möjligt. Många bäckar små…

När miljön och förutsättningarna runt omkring oss ser ut på detta sättet, kan vi än mindre än förut tillåta oss vara alltför defensiva eller reaktiva. För att hänga med och fortsätta göra avtryck behöver vi öka vår proaktiva påverkan på denna omgivning. I än större omfattning låta det strategiska defensiva valet att vänta och se innan vi agerar, mer och mer ersättas av att aktivt välja att gå på offensiven och med det i större utsträckning själva medverka till att skapa våra egna förutsättningar och möjligheter. Till att skapa vår egen framtid. Helt enkelt genom ett aktivt deltagande mitt i händelsernas centrum. 

Det går inte att komma ifrån att det är det enda som kan skapa det snabba, högoktaniga lärande som är och blir så avgörande för vår framgång under sådana förutsättningar. Hänger vi inte med blir vi akterseglade, och att hänga med innebär både att lära sig rätt saker snabbt nog, men dessutom att verkligen ta till sig, förstå och agera på den nya kunskapen. Att ha förmågan att snabbt kunna omvandla den till något som har substans, går att agera på, ett värde, för oss själva och vår omgivning, vilket i en professionell kontext såklart innefattar våra kunder. 

Tänk om vi i varje liten bäck hjälpte vattnet att flyta på lite snabbare, lite mer obehindrat. Rensade bort stötestenar, blockeringar och flaskhalsar och hjälpte det naturliga fallet lite på traven. Vad det hela mynnar ut i då blir snabbt mer än enbart en plaskdamm för beslutsteater. Som sagt, många bäckar små…

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *