”Life’s poker, not chess”

Hemligheten bakom att vara en framgångsrik beslutsfattare i osäker terräng är att fokusera mer på processen, konsten om bra beslutsfattande, än på vad resultaten av dessa beslut skulle kunna vara/bli. Vi kan inte agera efter säkra betingelser i ett osäkert landskap – det är ett garanterat recept för misslyckande.

För att kunna bygga en framgångsrik beslutsfattande- och planeringsprocess under förhållanden av osäkerhet behöver du rätt plattform, rätt metoder och verktyg som stödjer det. Fundamentet i denna plattform lutar på att rama in vår effektsökande utmaning genom att inrätta, sträva efter och uppnå ambitiösa mål, ständigt uppbackat av kraften av ett transparent, framåtblickande och aktivt deltagande i lärande och kommunikation i företagets alla led.

Att sätta upp de resultat vi vill uppnå i hierarkier som symboliserar förhållandet dem emellan men även den påverkan vi vill uppnå genom dem, hjälper oss att förstå hur saker och ting är kopplade till och beroende av varandra. Orsak och verkan. Mål och nyckelresultat. Connecting-the-dots.

Att se hur olika saker hänger samman och att kunna härleda vad man ska göra och hur från varför man gör det, hjälper till att koppla samman (ABCD Always-Be-Connecting-the-Dots) och ge en röd tråd hela vägen genom vision, strategi och ner till enskilda aktiviteter. När detta arbete genomsyras av samarbete och inkludering i alla led triggar det fokus, samförståelse och engagemang genom att söka en sund balans mellan frihet och ansvar – mellan autonomi och ansvarighet.

Just därför är OKRs en sådan fundamental beståndsdel för en modern snabbfotad och lättrörlig organisation.

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *