Succé- och innovationsteater är symptom på dåligt ledarskap

En avgörande egenskap i min bok om ledarskap, är att en ledare är villig, kunnig och modig nog att för egen, medarbetares och företagets vägnar både se sanningen i vitögat och sedan helhjärtat agera därefter. Att INTE ägna sig åt succe– och innovationsteater utan att verkligen både vilja och faktiskt göra en verklig skillnad för sina medmänniskor inom och utanför den egna organisationen. För medarbetare, kunder och övriga intressenter.

 

Må så vara att framgång i en sådan ansats, i likhet med så många andra sammanhang, i slutändan mäts, och i den världen vi lever i måste mätas, i kronor och ören. Det finns ingen anledning att varken ifrågasätta eller ha synpunkter på det. Men jag skulle vilja vända på den tankegången.

OM ledare möter sin omvärld med denna ansatsen, drivs av denna grundläggande förmåga och vilja att se och söka sanning och baserat på det göra mest och bäst skillnad, så kan vi med tiden välja nästan vilken måttstock och mätetal som helst. De kommer med större sannolikhet alla att drivas och peka i samma åtråvärda riktning. Mot ekonomisk, meningsfull, uthållig, social och mänsklig framgång.

M a o – om ditt företag ägnar sig mycket åt innovations- och framgångsteater kan jag med stor tilltro peka ut undermåligt ledarskap som den i grunden bakomliggande orsaken. Det förstnämnda är ett mycket tydligt symptom på det senare. Orsakssambandet är starkt.

Är ni istället lyckligt befriade från dessa fåfänga (men ack så vanliga) avarter och spel för gallerierna så ta tillfället i akt och applådera er själva och ert formella och informella ledarskap! Ni är då fria från ett av de allra största hindren mot långsiktig och långvarig innovation, framgång och välmående på arbetsplatsen!

Är ni inte bekanta med begreppen (”success-” & ”innovation theater”), kolla länkarna ovan eller gör en liten egen googling. Fundera en stund, bilda er en egen uppfattning och låt mig gärna höra hur ni ser på saken!

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *