Poesi och hantverk – OKRs och ledarskap, Del 2

Jag resonerade i min senaste post kring varför jag ser en koppling mellan vad vi egentligen menar när vi säger att se är att tro och vi är vad vi mäter å ena sidan och egenskaper för ett framgångsrikt modernt ledarskap å den andra. Sedan påbörjade jag en förklaring till hur jag ser att OKRs passar in i den bilden. Låt oss ta vid där jag avslutade och beskriva detta genom att först återkomma till uttrycket att se är att tro (på).

 

Inget blir såklart mer lättillgängligt för oss än att verkligen se och uppleva någonting, antingen ”live” i verkligheten eller genom en så realistisk avbildning som möjligt, t ex i formen av fotografier eller filmsekvenser. Ett högt ”bevisvärde” gör det troligare att vi ser det och därför tror på det vi ser.

 

Ett högt ”bevisvärde” gör det troligare att vi ser det och därför tror på det vi ser.

 

Nästan lika bra kan vara att få berättelsen väldigt målande och inlevelsefullt skildrat för sig verbalt genom ett illustrativt och levande bildspråk. Vi kan då föreställa oss det som händer eller beskrivs, vi skapar inre bilder som tilltalar oss mer eller mindre och upplevs som mer eller mindre trovärdiga.

 

Hur tilltalande eller trovärdiga vi bedömer dem vara är bl a beroende av samspelet och relationen mellan berättare och lyssnare och kvalitén (och därmed ”bevisvärdet”) på framförandet. Förmågan att skildra saker framgångsrikt på ett sådant sätt är något vissa bara har, andra får förlita sig på att övning ger färdighet och träna sig till det.

 

Moderna ledare (som grupp) behöver definitivt mer av den varan på sin repertoar. Det gäller i någon mån ledare i alla led. Det gäller sedan att göra någonting vettigt med denna förmågan också, att låta ord gå över i handling. Att visa ledarskap genom att själva ”walk the talk”.

 

Moderna ledare (som grupp) behöver definitivt mer av den varan på sin repertoar.

 

Ok, men hur kommer då egentligen OKRs in i denna bilden? Jo, min övertygelse är att OKRs hjälper till på vägen genom att rätt tillämpade blåsa liv i och bygga en förmåga och lust till att omsätta ”poesi” i ”hantverk”. Att översätta story till handlingsplan. Vad vi vill uppnå till hur vi kommer dit. OKRs byggstenar för detta är genom att man sätter upp kvalitativa, ambitiösa och inspirerande mål (objectives) som knyts till och beskrivs genom handlingsbara kvantitativa resultat och effekter (key results). Vi blandar mjukt med hårt och får som resultat en vision och strategi som går att agera på – de blir exekverbara.

 

När man får till kopplingen mellan det väldigt målande i målbilden och en upplevd görbarhet (konkret, prioriterat och mätbart) i utförande så tror vi på det vi ”ser” och har framför oss och det upplevs som meningsfullt att arbeta mot. Vi skapar då en koppling mellan ”poesi” och ”hantverk”, ett system för hur vi omsätter prosa (vårt varför och vad) i konkret handling (hur). (från James March, professor emeritus at Stanford, som så elegant ska ha uttryckt; – ”Leadership involves plumbing as well as poetry”).

 

Vi skapar då en koppling mellan ”poesi” och ”hantverk”

 

Inte att förglömma, vi är vad vi mäter. När vårt syfte och vår vilja och intention (strategi) översätts i mätbara enheter för vad vi vill åstadkomma, lever sig hoppet starkare om att få upp dem på agendan och faktiskt bli genomförda. De blir konkreta, värderbara, prioriterbara och inte minst agerbara. Vi definierar, värderar och prioriterar vad vi vill bli, vad vi vill uppnå, och vi mäter vår väg dit. Vi blir vad vi mäter.

 

I mina ögon är detta sammantaget en förutsättning för en modern ständigt lärande företagskultur och något av det mest avgörande för ett modernt ledarskap. Att få till denna koppling på ett bra och tydligt sätt, och återkommande för den delen, kräver träning, uthållighet och en inte så liten smula mod. Men så är det ju oftast med inarbetandet av (nya) vanor och förmågor. Resultatet blir enligt min mening ett ädelt hantverk med framtidssäkra utsikter väl värt sin investering.

 

…ett ädelt hantverk med framtidssäkra utsikter väl värt sin investering

 

OKRs är ett verktyg och ramverk som siktar in sig på att nå framgång med denna investering, att få till den nämnda kopplingen mellan att se är att tro och vi blir vad vi mäter, mellan poesi och hantverk, mellan varför, vad och hur och stärka de vanor och förmågor som driver på den framgångsrikt. OKRs skapar med detta ett ramverk som uppmuntrar och stödjer den nya tidens ledarskap och med det en öppning för att få till och accelerera en ny mänskligare företagskultur.

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *