OKRs är vår melodi!

Vi som startat och driver denna sidan och gruppen OKR Sverige heter Peter och Erik, och vi driver dagligdags även företaget Lean Forward AB tillsammans. Vi har haft OKRs som en del av vår verktygslåda i några år, och tilltron och kärleken till detta i grunden enkla ramverk för målstyrning bara växer sig starkare…

I detta forum vill vi tillsammans med er diskutera, argumentera och förmedla kunskap kring OKRs. Stora och små frågor i gränslandet runt framgångsrik målstyrning och moderna snabbfotade, lättrörliga företag uppmuntras. Vi kommer att ge vår syn på saken, dela våra erfarenheter, och vill inget hellre än att ni gör detsamma!

Välkomna!

OKRs – Som en blinkfyr i natten…

Vad är OKRs?

OKRs är en metod för målstyrning av verksamhet, och är en akronym för Objectives and Key Results. Metoden har använts och används med framgång av ett antal stora och välrenommerade företag främst inom tekniksektorn men även inom andra områden, som Google, Intel, Microsoft, LinkedIn, Facebook, Spotify och Sears.

Även i Sverige breder användningen ut sig över allt fler områden, även om det också här är de mest digitala företagen som snabbast omfamnat OKRs löften och prosa.

Läs mer om OKRs beståndsdelar.

”Life’s poker, not chess!”*

Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Hemligheten bakom att vara en framgångsrik beslutsfattare i osäker terräng är att fokusera mer på processen, konsten om bra beslutsfattande, än vad resultaten av dessa beslut skulle kunna vara/bli. Vi kan inte agera efter säkra betingelser i ett osäkert landskap – det är ett garanterat recept för misslyckande…