De tre dimensionerna av OKR

Att arbeta med OKRer kan verka förrädiskt enkelt. Man skriver ned ett önskat mål och sedan några mätetal som berättar för en om man nått målet eller ej.

Hur svårt kan det vara?

Väldigt svårt, visar det sig.

Under den enkla ytan döljer sig nämligen en större komplexitet. Att formulera en bra OKR handlar om att balansera tre dimensioner:

  1. Den gemensamma ambitionen. Ett OKR ingår (nästan) alltid i ett sammanhang där flera team försöker uppnå något större tillsammans. Ett bra OKR måste passa in i detta sammanhanget och göra det tydligt för andra OKR-ägare hur just detta OKR bidrar till helheten.
  2. Tid. Ett vanligt misstag när man skriver OKRer är att göra dem alldeles för ”stora”. Om man skriver ett OKR som ska uppnås i t.ex. ett kvartal kan inte OKRet handla om något som kommer att ta åratal att uppnå. Då är det snarare en vision. Frågan är snarare hur just detta OKR som ska uppnås just detta kvartal leder oss till den långsiktiga visionen.

    Det är också vanligt att OKR:et formuleras som något som kommer att behöva uppnås vart enda kvartal framöver. ”Gör kunden mer nöjd”, är t.ex. något vi aldrig ska sluta jobba med. Frågan är på vilket sätt vi ska göra kunden mer nöjd just det här kvartalet.

    Ett bra OKR är precis lagom relevant för tidsperioden det tillhör.
  3. Värde. Den tredje ”dimensionen” av en bra OKR är värde. För många som är vana att göra projektplaner är det ovant att sätta mål i termer av vilket värde man vill uppnå. Det engelska begreppet outcome är vanligt att använda i bemärkelsen ”en förändring av mänskligt beteende som driver ett affärsresultat”.

    Det är väldigt vanligt att skriva ett OKR som en aktivitet som ska utföras istället för vilket värde aktiviteten ska bidra till att skapa. Detta är suboptimalt. Fokuset på värde och resultat är en fundamental komponent av OKR. Aktiviteter och genomförande använder vi andra metoder för att planera (Scrum t.ex.).

Det är när man försöker hitta balansen mellan dessa 3 dimensioner som OKR-skrivandet blir svårt. Men, övning ger färdighet så ge inte upp och bry dig inte om att försöka skriva det ”perfekta OKR:et” när du börjar. Ha de 3 dimensionerna i bakhuvudet men kom ihåg det viktigaste: om OKRet hjälper dig och ditt team att fokusera på vad ni anser vara det mest värdeskapande arbetet – då är det ett bra OKR!

(Foto av Marko Blažević)

Erik Starck

Erik Starck arbetar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag bli bättre på att skapa värde åt sina kunder och uppnå sina strategiska mål. OKR är ett av flera verktyg för att uppnå detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *