Byggare eller utforskare? ”First Principles” innovation

Man kan bygga företag på olika vis. Det vanligaste är att man finner en affärsmodell och ett erbjudande som fungerar, sedan ägnar man all energi åt att optimera och förfina detta. Låt oss kalla dessa företag BYGGARE. De bygger ju något som de vet redan fungerar.

Ett annat sätt, som än så länge är mer ovanligt, men som används av entreprenörer som Bezos (Amazon) och Musk (Tesla) är att utgå från ett högre syfte och större mål, förstå vad som begränsar oss från att nå det målet (Musk kallar det ”first principles”, se video nedan) och sedan bygga en organisation som optimerad för att UTFORSKA sin väg mot det målet.

I Amazons fall är målet och begränsningarna hyfsat tydliga: man ska kunna köpa vad som helst online, det ska levereras så snabbt som möjligt och det ska vara så billigt som möjligt. Samtidigt ska man skapa en så bra kundupplevelse som möjligt.

Med dessa inramningarna kan man sedan släppa loss organisationen för att hitta bästa sätt att nå målen på. Istället för att bygga och optimera måste du bli en UTFORSKARE.

Bezos själv beskriver skillnaden som att vara ett ”Day 1”-företag (där allting fortfarande är nytt och outforskat) eller ett ”Day 2”-företag (där man tror sig redan ha svaren och börjar bli en BYGGARE istället).

Det enda sättet att vinna mot ett sådant företag är att anamma samma tankesätt och sedan bli ännu bättre på att utforska, att lära ännu snabbare. Än så länge ligger konkurrenterna långt efter vilket gör att skillnaden som syns här förmodligen kommer att öka ännu mer.

Erik Starck

Erik Starck arbetar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag bli bättre på att skapa värde åt sina kunder och uppnå sina strategiska mål. OKR är ett av flera verktyg för att uppnå detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *