OKRs för knivskarp dialog

Min erfarenhet är att många diskussioner och samtal vi har i vår professionella vardag lämnar mycket övrigt att önska. Oftast beror det på att vi, i de flesta fall antagligen helt omedvetet, faktiskt inte talar om samma sak. Eller kanske snarare inte pratar om samma relevanta aspekt av något. Detta skapar onödig grogrund för missförstånd och missuppfattningar.

Självklart finns det, och bör finnas, meningsskiljaktigheter och olika perspektiv på saker. Fruktsamma diskussioner behöver energin och dynamiken från de många perspektiv som uppstår ur erfarenhetsskillnader och olika intresse- och kompetensområden.

Vad vi däremot kan ha mindre av är alltför onyanserade åsikter, attityder och antaganden som behandlas som fakta och sanningar. Vi behöver komma bort från företagskulturer där olika ohälsosamma kognitiva biaser och HIPPO mentalitet lämnas för stort utrymme. Argumentation är nyttigt och bra, så länge grunden och stödet för resonemangen är tydligt och specifikt nog för att möjliggöra en gemensam syn på vad som verkligen argumenteras och vad det i sin tur baseras på.

Vi vill nog alla egentligen komma till hjärtat av en frågeställning, att se sanningen i vitögat och upptäcka denna ”sanning” så snart och hindersfritt som möjligt. För att hitta en så stabil grund som möjligt för att kunna ta nästa steg och känna att diskussionen verkligen för oss framåt.

Kanske t o m hitta ett avstamp för samsyn eller ett ”win-win läge” där vi upptäcker att vi faktiskt spelar i samma lag och kanske gör bäst i att kanalisera energin lite mer i samma riktning. Speciellt eftersom vi när vi tittar på världen med lite nyktrare och ofärgade ögon ser att vi står varandra ganska nära ändå när allt kommer omkring.

…när vi tittar på världen med lite nyktrare och ofärgade ögon ser att vi står varandra ganska nära ändå när allt kommer omkring.

OKRs (Objectives and Key Results) använt på rätt sätt underlättar enligt min mening ett sådant ”sanningssökande” genom att i detta perspektivet bli som ett argumentationsramverk och ramverk för kritisk tänkande. Detta baserat på sina mycket tydliga grundvalar för öppenhet, enkelhet, mätbarhet, uppföljbarhet och ansvarighet.

Det bygger på evidensbaserad och datadriven grund och rätt använt blir ändamålet att trigga till ambitiöst utforskande av lika ambitiösa men till en början osäkra antaganden. Att hitta ”sanningen”. Det är en hög standard att leva upp till, men bara genom att ansluta sig till den ambitionen tyder på en viss karaktärsbyggande målsättning. Något som är i helt rätt riktning, speciellt om målet är att bemöta en hälsosam professionell nyfikenhet och vetgirighet med en kultur av ständigt lärande.

…trigga till ambitiöst utforskande av lika ambitiösa men till en början osäkra antaganden. Att hitta ”sanningen”.

Om vi målar upp målbilder med konkreta förväntningar kring vad som behöver göras för att uppnå dem, och om själva målsättandet med tillhörande definitioner involverar dem de berör, blir de betydligt lättare att samtala och diskutera sakligt kring. Ju tydligare vi sätter och definierar målen, desto mindre blir utrymmet för avgörande skillnader i hur vi tolkar dem.

Omvänt kan vi säga, om utrymme lämnas för avgörande skillnader i hur vi kan tolka målen, så följer de inte OKRs grundläggande tumregler, dvs de är inga bra mål och behöver justeras / förbättras. Utan dialogen runt just dessa saker blir detta väldigt svårt att upptäcka eller identifiera (och då åtgärda) innan det blir för sent.

Ju tydligare vi sätter och definierar målen, desto mindre blir utrymmet för avgörande skillnader i hur vi tolkar dem.

I sann Lean anda minimerar vi onödigt spill (waste) när vi faktiskt pratar om samma sak, vi…

  • når snabbare pudelns kärna i diskussioner,
  • eftersom argumentationen blir sakligare
  • och handlar mer om något som kan bevisas eller motbevisas

…än om…

  • åsikter,
  • attityder
  • och oprövade antaganden.

De senare blir lättare att upptäcka eller avslöja, och därmed filtrera bort, något som resulterar i ett meningsfullare meningsutbyte.

Lägger vi dessutom till egenskapen med transparenta mål och nyckelmått inom hela organisationen, stärker vi bilden av saklighet och relevans ytterligare. Vi får många potentiella peer-reviewers, något som gör att vi troligen lägger manken till lite extra både när det gäller vad vi formulerar som mål som hur vi formulerar det.

Vi vill såklart kunna stå för både ambitionsgraden och själva definitionen och formuleringen av våra mål och nyckelresultat. Speciellt med en så stor potentiell ”publik” som både kan ge oss cred när vi gjort det bra som hålla oss ansvariga för arbete och ambition.

…individuell tävlingsanda balanseras med förståelsen för hur allt hänger ihop i ”det stora hela”.

Vi måste sikta efter att få till en sporrande och professionell miljö, där individuell tävlingsanda balanseras med förståelsen för hur allt hänger ihop i ”det stora hela”. Hur vi då är beroende av varandra för framgång.

Får vi till det har vi alla förutsättningar att skapa en drivande ambitiös laganda och kultur baserad på öppenhet, ansvarighet och ägandeskap. Allt sprunget ur en miljö som tillåter och triggar en knivskarp, tydlig och sanningssökande dialog.

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *