OKRs ABC – Del 1: OKRs beståndsdelar

På allmän begäran tänkte jag mig på lite mer lättsmält ordande kring målsättningsramverket OKRs (Objectives and Key Results) genom att beskriva lite av ramverkets grunder.

– Så, låt oss börja bygga vår OKR literacy – vår målsöknings-, målsättnings-  och målstyrningsförmåga ”the OKR way” – genom att ta avstamp i (alternativt repetera) lite av OKRs ABC.

En OKR består av två komponenter; 

  • ett Objective (mål) som beskriver VAD man vill uppnå, 
  • och Key Results (nyckelresultat) som utgör måttstock för HUR vi ska nå vårt mål (objective).

Objectives är en kvalitativ beskrivning av vad du vill uppnå, och de ska vara korta, tydliga och konkreta men samtidigt även inspirerande, engagerande och minnesvärda.

Key Results är en uppsättning mätetal som definierar och mäter framstegen mot målet och en tumregel är att varje objective bör ha minst två och högst 5 key results. 

Tanken är att om alla nyckelresultaten är uppfyllda, är målet uppfyllt. Man kan även säga att nyckelresultaten tillsammans utgör definitionen av vad man menar med sitt formulerade mål.

Aktivitetsbaserade OKR:er

Har nyckelresultat som representerar aktiviteter eller uppgifter, en viss output.

Värdebaserade OKR:er

Har nyckelresultat som beskriver resultatet, effekten (outcome) av viss aktivitet. Den påverkan vår insats får på slutanvändaren, det värde vår insats får för antingen en intern användare eller en kund. 

En viktig tumregel för en framgångsrik OKR tillämpning är att man strävar efter att ha så hög andel värdebaserade (utkomstbaserade) OKR:er som möjligt (allra helst enbart värdebaserade).

Låt oss ta ett litet exempel på hur en OKR uppsättning skulle kunna se ut. Vi föreställer oss att vi som en del av vår löpande verksamhet är på väg att släppa en ny version av vår populära och framgångsrika produkt ”Solsken”. Vårt OKR för kommande kvartalet skulle då kunna se ut så här:

MålFramgångsrikt lansera version 2 av Solsken (Objective) 

KR1: Få över 10000 nya registreringar

KR2: Få publicerade produktrecensioner i över 15 publikationer

KR3: Uppnå en registrering till prova-på-period ratio på över 25%

KR4: Uppnå en ”prova-på” till betalversion ratio på över 50%

Formuleringen av målet får poäng i tydlighet men poängavdrag för låg inspirationsfaktor… Kanske istället:

Mål:

”Sopa banan med konkurrenterna genom lanseringen av nya versionen av Solsken.”

Eller kanske lite mindre antagonistiskt och mer kring vår egen tillväxtförmåga:

Mål:

”Göra lanseringen av Solsken till vår mest framgångsrika produktlansering någonsin.”

Självfallet kan de definitionerna av målet innebära att vi får ta en extra titt på våra Key Results…

Bäst hade kanske ändå varit att formulera målet mer uttalat utifrån kundens perspektiv: 

Mål:

”Göra nya versionen av Solsken till den mest uppskattade och värdefulla upplevelsen för våra kunder på sin marknad.”

Kom gärna med förslag på bättre / alternativa formuleringar!

Jag kommer att återkomma med lite fler grunder för OKRs i denna serien (OKRs ABC) framöver. 

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *